Installation


Isoleringsarbetet

Innan isoleringsarbetet påbörjas skall isoleringsentreprenören avsyna förberedelsearbetet så det är utfört korrekt.Är så ej fallet skall denne påpeka detta för ansvarig arbetsledare för bygget och inte påbörja isolering.

Isoleringsarbetet skall utföras med maskin som är lämplig för Warmcel. Isoleringsentreprenören utför regelbunden egenkontroll under arbetetsgång för säkerställa att korrekt densitet erhålles.

Efterarbeten
Isoleringsentreprenören skall dokumentera arbetet. Protokoll skall skrivas av den för arbetet ansvarig isolerare som tar ansvar för att arbetet utförs med korrekt densitet samt att konstruktionen är byggd efter gällande krav.

Ansvarsfördelning
Isoleringsentreprenören ansvarar alltid för nedanstående:

  1. Generellt
  2. Isoleringsarbetet
  3. Efterarbeten

Byggnadsentreprenören ansvarar för samtliga förberedelsearbeten.