Materialspecifikation


Tillverkare: Excel Industries Ltd.
Agent Norden: Warmcel i Skandinavien AB

Warmcel består av returpapper av dagstidningstyp med tillsatser av mineraliska salter.(Inorganic Fire Retardant Minerals.Boric Acid (4%),
Magnesium Sulphate (9%).Tidningspappret är blekt och innehåller tryck-
svärta.

  • Brandtestad i England, BSI test nr EP003193
  • Bidrar ej till mögelpåväxt enligt UL labbtest nr 97NK40898
  • Påskyndar ej korossion enligt BSI test nr 263/005095

Warmcel är ansluten till VIM-kontrollen. Egenkontrollen sker i enlighet med VIM:s detaljanvisningar samt tecknat kontrollavtal med Sveriges Provnings och Forskningsinstitut.