Varudeklaration


Cellulosaisolering

Cellulosafibrer

Warmcel innehåller ca:79 vikts% returpapper av dagstidningstyp inget glättat papper används.All returpapper sorteras före malning.

Trycksvärtan

Utgör knappt mätbara andelar i vikts% tungmetallsanalys visar att bly och andra skadliga ämnen inte förekommer.Idag används endast vegetabiliska färger vid tryckning av dagspress.

Tillsatser

Brand/mögelhämmande medel tillsatt.Mineraliska salter.Brandhämmande mineraler.Emissioner

Låga värden för emissioner .Inga spår av formaldehyder kan spåras i Warmcel.

Emballage

Warmcel förpackas i miljöklassade polytensäckar på 12 kg som skall återvinnas för nytillverkning av säckar etc.

Tillverkning

Warmcel tillverkas i en kallprocess,energiåtgång endast ca:4kwh per m³ vid tillverkning.

Återanvändning av Warmcel

Warmcel återanvänds vid behov.Metoder finns att suga ut fibern för att sedan blåsas ut igen.