Om produkten

Warmcel är ett av Europas mest beprövade cellulosa-isoleringar. Redan i slutet av 40-talet började man i USA att använda cellulosaisolering i golv, väggar och tak. Det finns dokumenterade fall i Kanada där cellulosaisolering installerades så långt tillbaka som 1922 och som fortfarande fungerar perfekt efter 70 år! I USA och Kanada är cellulosaisolering lika vanligt förekommande som mineralull, i både golv, väggar och tak. Miljontals hus är idag isolerade med cellulosafiber valda för sina miljö- och isoleregenskaper, med andra ord en totalisolering utan plast i väggarna.

Cellulosaisolering är tillverkad av återanvänt returpapper som behandlas med salter för att skydda mot brand, mögel och skadedjur. Produkten har tillverkats och använts i Europa i sedan 1980. Med tanke på dagens miljötänkande har materialet och dess isoleringsegenskaper väckt stor uppmärksamhet.Tidningspappret är blekt och innehåller trycksvärta samt
isoleringsmaterialet är behandlat med salter.

Naturliga egenskaper

Många tillverkare hävdar idag att de är så att säga "gröna" i miljöhänseende men i isoleringsbranschen är det för närvarande endast cellulosaisoleringen som är komplett i det avseendet. Tillverkat enbart av returpapper med tillsatser av ofarliga salter. Med andra ord är cellulosaisoleringen en enkel och vettig användning av återanvändningsbara material.

Nästan samtliga länder är idag för återanvändningsprincipen, dock är misstänksamheten stor i Sverige. Varför frågar sig många? Kanske det är för enkelt!

Att trä och cellulosamaterial har utmärkta termiska egenskaper är välkänt och på senare tid har forskarna börjat bli bekymrade över att dagens hus är för täta bland annat beroende på plasten i väggarna.

Warmcel är lika naturligt som timmer och rättar sin fuktighet beroende på väder och årstider.