Snedtak


Typgodkända konstruktioner för snedtak

Nedan nämnda konstruktioner klarar kraven på fukt och lufttäthet,dvs insida vägg är 5 ggr tätare än utsida vägg. Insida räknas från vänster.

 1. Gips > Vindtät duk > Warmcel > Utegips
 2. Gips > Råspont > Warmcel > Utegips
 3. Gips > Plywood > Warmcel > Utegips
 4. Gips > Spånskiva > Warmcel > Utegips
 5. Panel > Gips > Warmcel > Utegips
 6. Panel > Råspont > Warmcel > Utegips
 7. Panel > Vindtät duk > Warmcel > Utegips
 8. Panel > Plywood > Warmcel > Utegips
 9. Plywood > Vindtät duk > Warmcel > Utegips
 10. Spånskiva > Vindtät duk > Warmcel > Utegips
 11. Spånskiva > Råspont > Warmcel > Utegips
 12. Plastfolie > Warmcel > Masonite

Med vindtät duk rekommenderas duk av hög kvalitet, exempelvis Mataki. Den vindtäta duken skall alltid anslutas på vägg med överlappning mot tak.

Arbetsbeskrivningar för Warmcel i snedtak

Alternativ 1

Slang nedföres från nock. Det är viktigt att slangen förs ned till botten i facket för att erhålla jämn densitet samt fullgod utfyllnad.Slangen förs ned från insida eller utsida tak.

Alternativ 2

Är snedtaket helt slutet kan man injicera isoleringen på samma sätt som för väggfack där hål borras med 1 meters mellanrum.

Installationsanvisningar för Warmcel vid sprutning av snedtak på platsbyggda konstruktioner

Nedan nämnda anvisningar är utformade med erfarenhet av ett stort antal utförda objekt samt flera år av test med lösblåst Warmcel.

 1. Innan isolering påbörjas bör utrymmet vara inspekterbart. I annat fall bör utrymmet märkas eller beskrivas alternativt fotograferas.
 2. Släta fack skall eftersträvas genomföringar och ej helt täckta kortlingar godkännnes om bedömning av utfyllnad av utrymmet är genomförbar.Där kortlingar samt rördragningar finns skall facken injiceras med extra håltagning för att uppnå total utfyllnad.
 3. Installatören skall alltid utföra sprutning med rätt densitet enligt typgodkännande för den valda konstruktionen,detta för att framtida sättningar ej skall uppstå.
 4. Konstruktionerna skall klara BBR
 5. Innan isolering påbörjas skall installatören alltid granska och godkänna konstruktionen så denne med säkerhet kan fastställa att rätt densitet erhålls samt att total utfyllnad uppnås.
 6. Installatören skall alltid under arbetets gång utföra egenkontroll,jämföra materialåtgång med volym utförda isoleringar.Det för att säkert fastställa rätt densitet och utfyllnad.
 7. Isolering skall ske med den av generalagenten rekommenderad sprutmaskin.
 8. Installatören skall efter utfört arbete sända ifyllt protokoll till generalagenten samt SP Sveriges Provnings och forskningsinstitut.
 9. Installatören skall som ansvarig blåsare inneha avtal med SP samt utbildning från generalagenten på ovan nämnda konstruktioner för att tillgodoräkna typgodkännandet.
 10. Ventilation skall uppfylla kraven i BBR.ventilationsluften skall ledas förbi isoleringen.Vindskyddet skall tåla trycket från isoleringen så att ventilation ej hindras.
 11. Konstruktionen skall alltid uppfylla kraven på ett fem till ett förhållande,dvs insida vägg/tak skall vara fem ggr tätare än utsidan.